Ważne informacje:

Szwedzka Czerwona

Drogi Hodowco zastanów się za nim podejmiesz decyzję!
Na Wasze życzenie dostępne są u nas buhaje rasy szwedzkiej czerwonej (SRB), które charakteryzują się bardzo dobrą płodnością, łatwoscią wycieleń oraz zdrowotnoscią wymienia. W Polsce otwarto Księgi tylko dla rasy Szwedzkiej Czerwonej. Potomstwo buhajów SRB będzie wpisane do księgi hodowlanej jeśli zwierzę będzie posiadało 75 % genotypu tej rasy, co oznacza, że córka krowy HF pokryta wycenionym buhajem SRB nie będzie mogła być wpisana do Księgi dla rasy Szwedzkiej Czerwonej, dopiero jej córka pokryta buhajem SRB będzie spełniała wymogi wpisu do tej Księgi. Proszę zapoznać się z Krajowym programem hodowlanym dla bydła rasy SRB, dostępnym na stronie Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka: http://www.pfhb.pl/?strona=hodowla_programy.htm